Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc | sekretariat: 24 275 85 01 | sekretariat@spzzozsierpc.pl

DZP.382.ZO.04.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dwóch projektów budowlanych

dla potrzeb SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- załącznik nr 4 (pdf)

- Załącznik nr 4a (pdf)

                                                                                                                                                             

Przetarg Nieograniczony

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

- SWZ_signed.pdf

- SWZ.doc

- Wyjaśnienia do treści SWZ (pdf)

                                                                                                                                                 

DZP.382.PN.03.2021

Przetarg Nieograniczony - DOSTAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

- SWZ_signed.pdf

- SWZ.docx

                                                                                                                                                                

DZP.382.PN.02.2021

Przetarg Nieograniczony - Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

o pomieszczenia dla potrzeb rezonansu magnetycznego

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

- SWZ.pdf

- SWZ.docx

- Załącznik nr 6 do SWZ część 1.zip [18.1 MB]

- Załącznik nr 6 do SWZ część 2.zip [28.2 MB]

- Wyjaśnienia do treści SWZ (PDF)

                                                                                                                                                                                      

DZP.382.PN.01.2021

Przetarg Nieograniczony - DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja  Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja  Warunków Zamówienia (pdf)

- Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                    

DZP.382.ZO.03.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na na świadczenie usług transportu sanitarnego

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.02.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego II 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                

DZP.382.ZO.01.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)