Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc | sekretariat: 24 275 85 01 | sekretariat@spzzozsierpc.pl

DZP.382.ZO.03.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na na świadczenie usług transportu sanitarnego

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.02.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego II 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                

DZP.382.ZO.01.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)