Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc | sekretariat: 24 275 85 01 | sekretariat@spzzozsierpc.pl