Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

DZP.382.ZO.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych

sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia

                                                                                                                                                                                                

DZP.382.PN.02.2019

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ

                                                                                                                                                                                              

DZP.382.PN.01.2019

Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ - II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)

- Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

w zakresie pakietu nr 27

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.01.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                              

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 r.przez SPZZOZ

 

                                                                                                                                                                                           

DZP.382.ZO.27.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.(pdf)

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.26.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę worków foliowych do gromadzenia i transportu

odpadów medycznych i komunalnych dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.25.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie uproszczonej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik 4 a - audyt energetyczny (zip)

- Załącznik 4 b- audyt oświetleniowy (zip)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                              

DZP.382.PN.09.2018

Dostawa HOLTERA Z REJESTRATOREM 3 - KANAŁOWYM Z PODGLĄDEM ZAPISU EKG I WYWOŁYWARKI DO ZDJĘĆ ZĘBOWYCH

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                   

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę metra kwadratowego powierzchni korytarza budynku głównego szpitala  z przeznaczeniem na zainstalowanie

dystrybutora automatycznego do napojów gorących

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Zmiana terminu do składania ofert (pdf) !!!

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.24.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                           

DZP.382.23.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (pdf)

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia - pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (zip)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.PN.07.2018

Dostawa aparatu USG oraz sfinktomanometru dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu do składania ofert (pdf)

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (doc) 

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.22.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę łóżka szpitalnego, elektrycznego z przeznaczeniem na salę pooperacyjną

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                               

DZP.382.ZO.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)
                                                                                                                                                                                                                

DZP.382.ZO.20.2018

Zaproszenie  do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu izby przyjęć przy SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (zip)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf) zmiana terminu składania ofert !!!

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                          

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC

UL. PIASTOWSKA 11A

09-200 SIERPC

 

W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JAKO PEŁNOMOCNIK:

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

 

DZP.382.ZO.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu


- Zapytanie ofertowe (pdf)

- Zapytanie ofertowe (doc)

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zapytania

- Wyjaśnienia do treści Zapytania II

- Wyjaśnienia do treści Zapytania III

- Wyjaśnienia do treści Zapytania IV

- Wyjaśnienia do treści Zapytania V

- Informacja o zmianie terminu do składania ofert !

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                      

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                    

DZP.382.ZO.17.2018

Dostawa sprzętu medycznego myjni – dezynfektora do kaczek i basenów wraz z rozdrabniaczem

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia - część II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA: Sprzedaż – złomu stanowiącego wyposażenie

po byłej  kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu.

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

DZP.382.ZO.16.2018.

Dostawa narzędzi chirurgicznych, narzędzi diagnostycznych oraz kaset RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                           

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.15.2018

Dostawa ksiąg, druków medycznych i innych druków powszechnego użytku oraz pieczątek dla SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.14.2018

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Poprawiony Załącznik nr 4 do Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                       

DZP.382.PN.06.2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA  PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW  OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na  położeniu kostki brukowej na   powierzchni lądowiska oraz drogi prowadzącej do lądowiska  w SPZZOZ  w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.12.2018

Dostawa tuszów i tonerów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Poradni Chirurgii Ogólnej działającej w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                  

DZP.382.ZO.10.2018

Dostawa artykułów biurowych/tuszów i tonerów dla Samodzielnego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia II(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.09.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

-Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.05.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA GOTOWYCH POSIŁKÓW (CAŁODOBOWE WYŻYWIENIE) DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 8 do SIWZ- Załącznik nr 8 do SIWZ

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf) 

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.PN.04.2018

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu: ID:2018-054728 przesłane do publikacji w dniu 11.04.2018 r. opublikowane w DZUUE w dniu 14-04-2018 r. 

   pod numerem 2018/S 073-163039 (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

Uwaga Zmiana Terminu Składania Ofert !!!

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia część II

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.07.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xsl)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.06.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę drobnego sprzętu medycznego  dla  SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 5 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                      

DZP.382.ZO.05.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc) 

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.ZO.04.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wywóz i utylizację odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf) 

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia  (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                         

 

DZP.382.ZO.03.2018

Świadczenie usługi certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z aktualizowaną normą PN-EN wersja  ISO 9001:2015 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszeniae do złożenia ofrty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.PN.03.2018

Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 6 do zaproszenia (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)